Vybavení

Ultrazvukový přístroj Bruel Kjaer Flex Focus 400

Biplanární ultrazvuková sonda pro transrektální vyšetření prostaty typ 8808e

Abdominální ultrazvuková sonda typ 8830

Uroflowmetr Danflow3000

Endoskopické nástroje Olympus (rigidní + flexibilní cystoskop CYF-5)

Bioptická pistole EvoCore® EC2215 – nákup vybavení pro biopsie prostaty byl umožněn díky finančnímu příspěvku Nadace muži proti rakovině