Poskytovaná péče

Preventivní urologické vyšetření se zaměřením na onkologická onemocnění

Léčbu a sledování urologických a uroonkologických onemocnění

Andrologické vyšetření při poruchách erekce

Ultrazvukové vyšetření včetně transrektálního vyšetření

Měření průtoku moči (uroflowmetrie), urodynamické vyšetření

Endoskopické vyšetření pomocí rigidních a flexibilních nástrojů

Bioptické vyšetření prostaty pod ultrazvukovou kontrolou

Klinické studie (zařazení do studie je podmíněno podpisem  informovaného souhlasu).